Amerikanska Gymnasiet - Wi-Fi som tjänst


Amerikanska Gymnasiet är på väg mot en ledande position i Sverige. Med fem nya skolor uppstod ett behov av robust och skalbart nätverk med Wi-Fi.

Amerikanska gymnasiet grundades 2015 med fokus på elevernas bästa för att förbereda dem inför en snabb föränderlig internationell arbetsmarknad. Den första skolan öppnades i Göteborg 2019. Skolans ”varför” är att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Logotyen ”Get ready for the world” speglar passionen för att forma globalt framgångsrika medborgare. 

Den globala arbetsmarknaden kräver att eleverna tränar förmågor och kunskaper som efterfrågas på den framtida arbetsmarknaden, oavsett om de väljer att arbeta i Sverige eller utomlands. 

Amerikanska Gymnasiet strävar efter att ta en ledande position genom att anpassa undervisningen till framtida behov. Skolan investerar i personalutveckling och kombinerar en digital lärmiljö med mänskliga möten i genomtänkta lärmiljöer. Man tror på en framgångsrik skola med stark struktur och kultur.

Amerikanska Gymnasiet står för framåtanda och har mod att vara den skola som andra skolor sedan kan ta efter. Skolan är stolta över att blivit utsedda av Apple till en ”distinguished school”. En utmärkelse som endast 535 skolor i världen hittills fått.

Skolans fyra grundvärderingar ”Courage, kindness, knowledge & Curiosity, Grit” är grunden för allt som sker, vilket märks i både klassrum och korridorer. Man uppmuntrar nyfikenhet och engagemang, vilket leder till en kunskapsrik miljö med pedagoger och klasskamrater som alltid är engagerade.  


En digital standard för alla skolor
Under 2021 och 2022 stod man inför en expansiv period med uppbyggnad av två nya skolor i Sverige, en i Uppsala och en i Halmstad. Man önskade gå med en och samma leverantör för alla skolor till följd av att skapa en helhet. Man ville ha en partner att arbeta nära för att tillsammans utforma rätt lösningar vad gället nätverksstrukturen. Expansionen har därefter fortsatt och under 2023 samt 2024 ökar man flertal skolor i den totala ytan samtidigt som arbetet för den nya skolan i Karlastaden i Göteborg förväntas bli klar.

Utmaning med många uppkopplade enheter
Amerikanska Gymnasiet har tidigare haft stora utmaningar vad gäller uppkopplade enheter. Tillsammans med skolan blev vår uppgift att förse de med ett bra nätverk som klarar att hantera mängden uppkopplade enheter. Detta på ett säkert sätt för elever och personal. För att göra skolorna till trygga platser förser vi de med säkerhetskameror. En modern skolmiljö som dessutom är helt digital i sitt arbetssätt kräver en stabil och säker WiFi-uppkoppling. Med distansundervisning och en delad miljö mellan fysika lektioner och online ställs krav på hög hastighet och stabil uppkoppling.

 

Central administration
Amerikanska Gymnasiet valde att köpa nätverk som tjänst på alla sina skolor med en central administration. Med den lösning har man möjlighet att i realtid se alla ingående komponenter som finns i nätverket så som switchar, accesspunkter m.m. Det ger också möjlighet att på ett enkelt sätt kunna göra förändringar i nätverket vilket var viktigt för skolan. Exempelvis har man möjlighet att styra åtkomst vad gäller sidor och information. 


Policy styrt nätverk för extra säkerhet

Skolorna har utrustats med det senaste inom switchar där man kan ansluta utrustning till valfritt uttag. Programvaran i molntjänsten håller ordning på att ingen obehörig utrustning ansluts till nätverket vilket minskar administration och inga felkopplingar kan göras på skolorna då alla switcharna har PBA (Policy Based Automation). Det innebär att enheten (ex. en dator) behöver vara godkänd för anslutning och är den det kan den anslutas i valfri ledig port. Switcharna är helt självprogrammerande genom att känna av vilken utrustning som ansluts. Med hjälp av detta kan man vara säker på att hålla otillåtna enheter utanför nätverket.


Står inför stor expansion
Amerikanska Gymnasiet står inför en stor expansion och man har planer på att fortsätta utveckling samt etableringar i Sverige. Med hjälp av noggrant val av utrustning för nätverk och säkerhetsutrustning är det smidigt att expandera samt utveckla skolan.

Senaste tekniken

För att säkerställa att alla på Amerikanska Gymnasiet alltid har tillgång till snabbt och pålitligt Wi-Fi och nätverk, har skolan valt en toppmodern lösning. Vi har utrustat våra skolor med det allra senaste inom Wi-Fi teknik från Cambium Networks. Det unika med vår lösning är att den inte behöver några centrala kontrollenheter. Istället delar alla accesspunkter på uppgiften att hålla nätverket stabilt och säkert, vilket ska garantera att nätverket alltid är tillgängligt när du behöver det.

Kärnan i vår lösning är Cambium Networks intelligenta switchar. Dessa switchar stöder snabba uppkopplingar och ger kraftfull energi till nätverket, vilket är avgörande för all vår utrustning. Allt detta sköts smidigt genom vår centrala administration, cnMaestro, som säkerställer att nätverket på alla våra skolor är uppdaterat och övervakat.

För att hantera den stora mängden uppkopplingar har vi valt att använda DrayTeks 10Gbit routrar. Dessa routrar är effektiva och kan hantera tusentals användare och sessioner samtidigt.


Säkerhet och integritet i fokus

Amerikanska Gymnasiet ville öka sin säkerhet och detta har gjorts genom en noggrant utvald övervakningslösning från Milesight. 

Systemet fokuserar på gemensamhetsutrymmen så som korridorer, matsal och biblioteket. Dessa utrymmen är rustade med kameror anpassat efter ytor och behov. Man har använt sig av Dome, Bullet, och 360° – kameror. Detta säkerställer en omfattande övervakning samtidigt som det upprätthåller rätt nivå av integritet då inspelningarna lagras temporärt på en NVR. När denna är fylld raderas de äldsta filerna per automatik för att frigöra utrymme. För att balansera mellan säkerhetsbehov och individens integritet finns ingen liveövervakning. 

Endast utvald personal på skolan har behörighet att granska inspelningarna, och detta enbart vid behov, exempelvis för att bekräfta händelser. Denna metodologi speglar Amerikanska Gymnasiets åtagande att erbjuda en trygg lärandemiljö där både elevers och personals privatliv respekteras.


Genom att välja denna kombination av avancerad teknik säkerställer Amerikanska Gymnasiet att man ligger i framkant när det gäller digital utbildningsmiljö. Man vill ge både elever och lärare de allra bästa verktygen för att lyckas. Vår nätverkslösning är därmed grundstenen i den ambitionen.

Det innebär att skolans elever och pedagoger som är uppkopplade, kan njuta av en snabb och säker internetupplevelse.


Leverantörer:

Om Gibon Trestad

- återförsäljare till Kubang AB


Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för små och medelstora företag samt organisationer och skolor runt om i landet.  Inom Gibongruppen finns olika kompetensområden och vår affärsmodell bygger på att vi nyttjar varandras spetskompetenser mellan kontoren. Det innebär att vi både kan ha en lokal närvaro och en stor bredd i vårt erbjudande.

 Vi är idag 200 medarbetare och omsätter ca. 500 miljoner kronor per år.


Gibon Trestad är starkast inom IT, Print och AV-lösningar. Vi har under lång tid haft stort fokus på att hjälpa våra kunder på deras resa mot en mer digitaliserad arbetsplats. Med vår breda kompetens och långa erfarenhet ser vi möjligheterna för just dig som kund.


För mer information om hur Gibon Trestad hjälpt Amerikanska Gymnasiet kontakta: 


Patrik Dahlin

patrik.dahlin@gibon.se 

+46 76-871 15 48  

Om Kubang

Kubang är en Solution provider och distributör i Norden för Cambium Networks, Milesight och DryTek. Vi arbetar som produktförsörjare, lösningsdesigners och teknisk rådgivare. 

Önskar du kontakt med Kubang är du välkommen att kontakta:

Lasse Larsson

lasse.larsson@kubang.eu

+46 8 55-77 66 50 

Amerikanska Gymnasiet - Wi-Fi som tjänst
Kubang AB, Lasse Larsson 19 mars 2024
Dela detta inlägg
Arkiv