Att välja IoT plattform

av Stefan Frisenfelt, expert inom IoT

I mitt tidigare blogginlägg beskrev jag övergripande vilka komponenter som ingår när man bygger en IoT-infrastruktur, men en IoT-sensor är endast ett instrument för att samla in data av olika karaktär, och utan en anslutning till en IoT-plattform har den ofta inget värde. Därför tänker jag idag berätta lite mer om själva IoT-plattformen som behövs för att presentera den data man samlar in via sensorerna.

Det finns ett antal aktörer på marknaden som tillhandahåller plattformar för IoT, och det är något som vi ser som positivt, då det ger en större möjlighet att hitta den rätta plattformen för sin egen IoT-miljö.

Många frågeställningar behöver man svar på, som exempelvis att veta var datan finns lagrad, vem som äger datan, om det finns möjlighet att skala upp en liten startmiljö till en stor miljö med tusentals sensorer och andra IoT-komponenter. Andra viktiga frågor är om jag kan byta plattform framöver utan att förlora redan insamlad mätdata. Kommer jag att kunna använda sensorer och komponenter av olika fabrikat, och kan jag koppla plattformen till befintliga system?

För att få reda på mer nyttig information direkt från källan har jag ställt ett par frågor till Fredrik Björklund på TH1NG som är produktansvarig för IoT-plattformen IoT Open, samt Anders Englund, VD på Attentec, som hjälper företag med drift och konsulting av IoT-miljöer.

Vad tycker du är de viktigaste frågorna att få svar på när du inleder en diskussion gällande val av IoT-plattform?

Anders:

- Jag tycker att man ska välja IoT-plattform ur tre perspektiv:

  • Vilka krav ställer den applikation jag just nu ska bygga på en IoT-plattform?
  • Hur kommer framtiden att se ut.
  • Kommer det fler applikationer och i så fall vad kommer de att ha för kompletterande krav.

Välj en plattform som utvecklas av en organisation som har förmågan och kraften att långsiktigt utveckla plattformen så att den finns kvar på marknaden och uppfyller de krav som man då kommer att ställa på IoT-plattformar.

Fredrik:

- Det är viktigt att förstå vilken typ av utmaning som kunden vill ha hjälp att lösa, vilket partners som jobbar nära kunden brukar vara experter på. Det är också viktigt att hitta en affärsmodell som passar kundens verksamhet och även ger rätt utrymme för partners. En intressant diskussion med kunder är att se om man kan använda en IoT-enhet för flera olika tjänster d.v.s. får ut mer nytta ur sin grundinvestering.

Vad anser du är avgörande funktionalitet i en IoT-plattform?

Fredrik:

- Det är viktigt med lättillgänglig och öppen dokumentation som tillsammans med ägarskapet av data ger kunden rådighet över sin data för att minimera risk för inlåsning. Olika driftformer där data inte lagras utanför landet eller ibland inte heller utanför kundens anläggning har blivit allt vanligare på senare år. Det är även viktigt att inte vara exkluderande utan kunna stödja många olika typer av kommunikationsteknik, standarder, affärsmodeller och verksamheter.

Anders:

- Det mesta beror på vilken applikation man ska bygga, men det finns en hel del återkommande funktionalitet som nästan alla IoT-tillämpningar kräver, som; managed services (dvs övervakning av uppkopplade enheter och deras hälsa), OTA (over the air update av programvara i uppkopplade enheter), säkerhet, provisioning (dvs stöd för att lägga till och ta bort enheter), men naturligtvis förmåga att ta emot och lagra den datamängd applikationen kräver. Dessutom ska det vara enkelt att använda statistik, analys och AI för att dra slutsatser av insamlade data. Slutligen ska det vara enkelt att presentera relevanta data och slutsatser för olika användargrupper  via webb/appar, etc.

Kontaktuppgifter:

Fredrik Björklund, TH1NG, Produktchef
Mobil: +46 (0)70 600 65 35
Mail: fredrik.bjorklund@th1ng.se

Anders Englund, Attentec, VD
Mobil: +46 (0)70 620 96 59
Mail: anders.englund@attentec.se

Nordic Platinum Network förser marknaden med komponenter som ingår i ett LoRaWAN-nät, såsom gateways, sensorer, kameror och controllers. Vi samarbetar med de största aktörerna på marknaden.

Kontakt:

Stefan Frisenfelt, Kubang AB, Försäljningschef och ansvarig IoT
Mobil: +46 (0)76 492 85 26
Mail: stefan.frisenfelt@kubang.eu

Stefan Frisenfelt 22 maj 2023
Dela detta inlägg
Arkiv