Central energimätning i lägenheter

Lyckade IoT lösningar

"Svenbo" ägs till 100% av Svenljunga kommun och förvaltar kommunens hyreslägenheter och radhus. För närvarande äger och förvaltas 568 lägenheter med en total yta om ca. 35 244 kvm. 376 lägenheter finns i centralorten medan resterande 173 lägenheter finns fördelade på sex orter inom kommunen.

Det var en kombination av att kunna effektivisera fastighetsförvaltningen och att kunna mäta och optimera energiförbrukningen i fastighetsbeståndet som drev Svenbo till IoT-teknik

Svenbo valde att satsa på IoT-teknik efter en inledande kontakt med Jesper Ohldin, utesäljare fastighet Ahlsell. Jesper har aktivt utforskat intresset för IoT-lösningar hos fastighetsägare, och när han presenterade möjligheten att prova på denna teknik, var det Svenbo som visade intresse och tog chansen.

Bakom beslutet låg ett behov av att kunna övervaka och hantera sina fastigheter på ett effektivt sätt på distans. Genom att implementera IoT-teknik ville de undvika onödiga resor till sina olika fastigheter för att genomföra kontroller. Med tillgång till realtidsdata om olika värden i lägenheterna kan de hantera och övervaka fastigheter mer resurseffektivt.

En annan viktig drivkraft för deras satsning på IoT var att kunna mäta effektförbrukningen på framledningen. Tidigare har de skickat ut effekt på måfå, utan en korrekt och kontinuerlig övervakning. Genom att införa IoT-teknik kunde de få en mer noggrann och uppdaterad bild av effektförbrukningen, vilket resulterade i effektiv användning av resurser och besparingar.


"Vi ville ha ett skalbart system för att kunna övervaka våra lägenheter men vi ville också uppnå smidighet även för hyresgästen att kunna kontrollera värden
 Fredric Asp - Installations- och Driftansvarig på Svenbo"

Vem/vilka utförde projektet?

Svenbo ansvarar för drift, underhåll och service av cirka 568 hyreslägenheter, geografiskt spridda i kommunen. Ahlsell, som har ett nära samarbete med både Wideco och Svenbo, tipsade om Widecos unika koncept WISION© Experience – och Fredric Asp, installations- och driftansvarig på Svenbo, är mer än nöjd med Widecos lösningar.

Svenbo använder idag Milesight EM300 för att mäta värden i hyreslägenheter och Adeunis temp för att mäta temperatur i framledning samt Widecos IoT plattform WISION© för insamling av mätvärden och visualisering


Vilka utmaningar hade ni?

En utmaning som Svenbo stötte på var att övertyga deras kunder om värdet och tillförlitligheten hos IoT-lösningarna. Till en början krävdes en aktiv kommunikation och demonstrationsinsats från deras sida för att bygga förtroende och visa på systemets funktionalitet och fördelar. Genom att aktivt engagera och informera deras kunder kunde Svenbo övervinna utmaningen och skapa en starkare tillit till nuvarande och framtida IoT-lösningar

Vilka lärdomar har ni dragit?

Fredric säger att en av de största lärdomar de dragit är att man måste våga satsa. Man behöver inte köpa ett onödigt dyrt fastighetsövervaknings-system för att få ett effektivt och skalbart system. 

Fredric fortsätter med att förklara valet av Wideco och deras IoT plattform WISION©. Det var en kombination av flera faktorer som gjorde Wideco till det mest attraktiva alternativet för deras behov. För det första uppskattade de den konkurrenskraftiga prissättningen som Wideco erbjöd, vilket gjorde det till en kostnadseffektiv lösning för deras verksamhet.

En annan fördel som lockade var storleken på enheterna. De uppskattade att enheterna var mindre och diskreta, vilket gjorde det möjligt för dem att enkelt integrera dem i den befintliga infrastrukturen utan att ta upp för mycket plats. 

Den långa batteritiden på enheterna gav dem tryggheten att veta att deras fastighetsövervaknings-system skulle fungera pålitligt under lång tid utan att behöva oroa sig för frekventa batteribyten eller driftavbrott.

Slutligen var det IoT-plattformen WISION© som var en viktig faktor i deras beslut. 

– Det bästa med WISION är att vi kan säkerställa driften hos våra hyresgäster utan att behöva besöka dem fysiskt. Övervakning på distans innebär stora fördelar för oss, både kostnads- och miljömässigt. Vi kan använda vår arbetstid mer effektivt. Inte minst eftersom Svenbos lägenhetsbestånd är spritt över ett stort geografiskt område, säger Fredric Asp.

Fredric delar med sig av en viktig lärdom de fick genom användningen av Adeunis Temp. Genom denna sensor kunde de upptäcka en effektförlust på kulvertledningar i framledning. Detta var en oväntad upptäckt som inte bara visade på värdet av kontinuerlig övervakning, utan också betonade vikten av att ha rätt verktyg för att identifiera och åtgärda problem i realtid. Detta exempel visar hur investeringen i IoT-lösningar inte bara kan optimera driftseffektiviteten utan också förhindra potentiella förluster på lång sikt


Hur blev utfallet, blev det som ni tänkt och har ni funderat på vidareutveckling?

Utfallet av vår satsning på IoT-teknik var över våra förväntningar. Genom att implementera sensorer kunde vi snabbt få värden i realtid och vidta lämpliga åtgärder. 

När vi nu blickar framåt ser vi att nästa steg i vår utveckling kommer vara att integrera vattenmätare i vårt system. Genom att införa mätning av varmvattenförbrukning kommer vi att kunna få en mer detaljerad och exakt bild av vår vattenanvändning. Detta kommer inte bara att hjälpa oss att optimera vår vattenförbrukning och minska slöseri, utan också möjliggöra för oss att ta mer precisa åtgärder för att spara energi och resurser i framtiden.


Har ni redan nu märkt några fördelar, t ex gällande besparingar gällande både pengar och miljö. Tidsbesparingar, service till kommuninvånare?

Tack vare vår implementering av sensorerna har vi redan upplevt flera fördelar som har resulterat i både ekonomiska besparingar och miljövinster. Den största fördelen har varit en betydande förbättring av varmvattenstabiliteten, vilket har resulterat i en mer effektiv energianvändning. Genom att kunna upprätthålla en jämnare temperatur på varmvattnet kunde vi undvika spetsbelastning på fjärrvärmen, vilket i sin tur har minskat våra energikostnader och vår miljöpåverkan.


En konkret indikator på framgången är att vi tidigare tappade 30 grader i framledningen, men tack vare vår nya lösning minskade vi detta till endast 20 grader. Detta innebär inte bara förbättrad effektivitet utan också betydande energibesparingar.


Dessutom har vår IoT-lösning gjort det möjligt för både personal och kunder att enkelt övervaka värden i realtid genom plattformen WISION© och direkt i mobilen genom en NFC tag. Detta har minskat behovet att åka ut fysiskt för att kontrollera fastigheter, vilket sparar tid och resurser samtidigt som det förbättrar servicen till våra hyresvärdar.


 

Om Svenbo - kommunalt bostadsbolag i Svenljunga
AB Svenljunga Bostäder har hand om kommunens hyreslägenheter.
Svenljunga Verksamhetslokaler AB ansvarar för lokaler där kommunal verksamhet drivs. Det kan till exempel vara förskolor, skolor eller annan allmännyttig verksamhet.Svenljunga Industrifastigheter AB har som mål att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler för företagande i kommunen.

Kontakt:
Fredric Asp - Installations- och driftansvarig
+46 325 61 90 90
fredric.asp@svenbo.com

Om Wideco 
Wideco tillhandahåller IoT-lösningar som säkerställer fullständig kontroll över infrastrukturer över hela världen. 
Vi har en unik IoT plattform (WISION© Experience) för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer baserade på stadsnät för LoRawan. Vår IoT plattform gör ditt jobb enkelt och resultatet är en mer kostnadseffektiv drift och en säkrare miljö.

Kontakt:
Hannes Wirfalk - Digital Business Developer 
+46 733 43 96 55

hw@wideco.se

Om Kubang AB
Kubang AB är en Solution Provider och distributör av IoT-produkter.
Vi erbjuder återförsäljare i Norden en möjlighet att bygga sin verksamhet kring ett brett sortiment av IT och nätverksprodukter. Vi utbildar och skapar affärsmöjligheter för våra kunder genom nära samarbete mellan oss och återförsäljaren.

Kontakt: 
Stefan Frisenfelt, Head of IoT på Kubang
+46 8 55 77 66 50
stefan.frisenfelt@kubang.eu
www.kubang.eu 

Central energimätning i lägenheter
Kubang AB, Stefan Frisenfelt 24 februari 2024
Dela detta inlägg
Arkiv