Därför WiFi6

Av Lasse Larsson

Genom alla åren har Wi-Fi utveckling oftast handlat om snabbare hastighet i en snabbt växande värld av större behov data genom luften. Strömmande tjänster, molnlösningar, fjärrskrivbord med mera lägger allt större krav på att nätverket fungerar och Wi-Fi är inte annorlunda. En ny trend som har kommit de senaste åren är BYOD (Bring Your Own Devices), ta med din egna enheter till jobbet istället för att använda jobbets. Det kan vara mobil, iPad, bärbar dator etc. etc. och allt lägger allt större grav på infrastrukturen på arbetsplatsen.

Vi ser idag att både kontoret och hemmet flödar över av enheter som skall vara med på vårt nätverk. En gång i tiden var det enkelt, varje arbetsplats hade en dator och sedan fanns det en central skrivare som många kunde skriva ut på. Många arbetsplatser har idag en egen skriva, mobiltelefon, dator, alla TV-apparater är uppkopplade. Varje klient påverkar förbindelsen och sänker hastigheten.

Därför skall vi uppgradera till WIFi 6

När Wi-Fi kommunicerar med klienterna så sker det genom tindsslottar. Med Wi-Fi 5 så skickar basstationen först till Lars för att sedan vänta en stund innan den skickar till Malin osv. Det är oerhört tidskrävande för att vänta på att sända till nästa enhet. Med MU-MIMO (Multi User Multible In Multible Out) så löste man det genom att flera antenner kunde skicka till olika enheter eftersom mobiltelefoner så väl som datorer oftast enbart har två antenner och basstationen har 4 dvs. 4x4 MU-MIMO så kan den kommunicera med två samtidigt.


Wi-Fi 6 försöker lösa de flesta av dessa problem. En viss hastighetsökning erbjudas i och med Wi-Fi 6, teoretisk sett upp till 7,6 Gbit/s, men det är inget som man skall förväntar sig. De stora fördelarna med Wi-Fi 6 är hur vi hanterar klienterna och hur man kommunicerar med dem. Wi-Fi 6 kan man nu "färgmarkera" trafiken så att Lars blir gul och Malin blir blå. Nu skickar basstationen i samma ström först gul till lars och sedan blå till Malin och ingen tid försvinner i att vänta. Den nya standarden har man också höjt från 4x4 till 8x8 så man nu kan kommunicera med många fler enheter samtidigt. Eftersom de flesta enheterna enbart har två antenner kan man nu klämma in dubbelt så många enheter att prata med förutom den stora fördelen att man kan dela paket med "färgkodningen".

Men jag har ju ingen Wi-Fi 6 enhet


Med vår nya XV3-8 Wi-Fi 6 basstation är en 8x8 antennlösning sin har den stora fördelen att det egentligen är två programmerbara radior på 4x4. Så genom att programmera den så att en radio hanterar Wi-Fi 5 och en radio hantera Wi-Fi 6 klienter får man det bästa av båda världarna och alla kan dra full nytta av den tekniken de klarar av. Om några år när Wi-Fi 6 har tagit över så kopplar man enkelt över den ena radion till Wi-Fi 6 och man får man en 8x8 Wi-Fi 6 basstation som ge maximalt värde för anställda, kunder, klienter eller gäster.


Investera i Wi-Fi 6 redan nu så att dina enheter inte blir gamla innan de ens har installerats och man kan fortfarande se till att alla får det bästa från Wi-Fi och ändå minska belastningen så att hastigheten ökar för alla. 

11 november 2020
Dela detta inlägg
Etiketter
Arkiv