Kubang utökar antalet IoT sensorer


Nordic Propeye och Kubang AB har tecknat ett samarbetsavtal där båda parter kan marknadsföra och sälja respektive parts produkter.

Nytt partnerskap

Nu stärker vi vårt erbjudande inom IoT.

Samarbetet ger oss tillgång till flertalet efterlängtade sensorer som bl.a. för att upptäcka radongas samt elmätare säger Stefan Frisenfelt på Kubang AB. 

“Vi är glada att våra IoT-produkter nu finns tillgängliga i Kubangs produktportfölj och är övertygade om att detta partnerskap kommer att leda till en framgångsrik expansion av IoT-marknaden i Sverige. Kubang är en utmärkt partner för oss på grund av deras tekniska expertis samt förståelse för hur LoRaWAN-teknologi kan användas för att stor nytta för städer, byggnader och industriella verksamheter. Vi tror att vår produktportfölj kommer att tas emot med entusiasm av deras befintliga kundbas.”, säger Boris de Bruin, Director of Communications, PR and Marketing på Nordic Propeye.

“Samarbetet är strategiskt viktigt för oss då vi kan komplettera vårt redan starka sortiment, med IoT-produkter såsom sensorer för att upptäcka radongas, konverterare för analog data till digital data över LoRaWAN, samt olika typer av LoRaWAN-elmätare för den nordiska marknaden. I och med detta stärker vi relationen med våra partners och kan tillsammans vidareutveckla vårt erbjudande för den nordiska marknaden. Vidare är ambitionen att bygga ett långsiktigt samarbete med Nordic Propeye då vi har en samstämmig syn på hur vi genom vårt samarbete kan bidra med de bästa lösningarna för marknaden.”, säger Stefan Frisenfelt, Head of IoT på Kubang AB.


För vidare information, kontakta Stefan Frisenfelt: 076-492 85 26 


Nordic Propeye and Kubang AB have signed a distributor agreement that allows Kubang to market and sell Nordic Propeye’s products.


“We’re delighted that our IoT products are now available in Kubang’s product portfolio and are convinced that this partnership will lead to a successful expansion of the IoT market in Sweden. Kubang is an excellent partner for us because of their technical expertize as well as understanding of how LoRaWAN technology can be used to greatly benefit cities, buildings and industrial operations. We believe that our product portfolio will be enthusiastically received by their existing customer base.”, says Boris de Bruin, Director of Communications, PR and Marketing at Nordic Propeye.


"The collaboration is strategically important to us as it allows us to complement our already strong assortment with IoT products such as radon gas sensors, converters for analog data to digital data over LoRaWAN, and various types of LoRaWAN electricity meters for the Nordic market. In doing so, we strengthen our relationship with our partners and can together further develop our offering for the Nordic market. Furthermore, the ambition is to build a long-term partnership with Nordic Propeye as we share a common view on how, through our collaboration, we can contribute with the best solutions for the market," says Stefan Frisenfelt, Head of IoT at Kubang AB.


For more information, reach out to:


Boris de Bruin

Director of Communications, PR and Marketing at Nordic Propeye.

Boris.debruin@propeye.se

+46 72 341 7551

 

Kubang utökar antalet IoT sensorer
Kubang AB, Samuel Beckstrand 15 april 2024
Dela detta inlägg
Etiketter
Arkiv