LoRaWAN - Long Range Wide Area Network

av Stefan Frisenfelt, expert inom IoT

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) är en teknik för trådlös kommunikation som använder sig av Long Range (LoRa) modulation för att skicka data över långa avstånd med låg strömförbrukning. Det är en öppen standard för internet av saker (IoT) som är utvecklad för att ansluta enheter på långt avstånd och med låg datahastighet. LoRaWAN använder sig av en gateway för att samla in data från enheter och skicka den vidare till internet.

I Europa använder LoRaWAN frekvensbandet 868 MHz, som är allokerat för långväga kommunikation i den Europeiska Unionen. Detta band är mindre frekvenstätt jämfört med andra band, vilket gör det lämpligt för användning i frekvenstäta områden som Städer, flygplatser m.m..

Säkerheten i LoRaWAN är baserad på kryptering av all data som skickas mellan enheter och gateway. LoRaWAN använder sig av AES-128-kryptering för att säkerställa att data inte kan avlyssnas eller manipuleras. Dessutom använder LoRaWAN en unik nyckel för varje enhet för att säkerställa att bara autentiserade enheter kan kommunicera med gateway. 


LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) is a technology for wireless communication that uses Long Range (LoRa) modulation to send data over long distances with low power consumption. It is an open standard for the Internet of Things (IoT) that is designed to connect devices over long distances and at low data rates. LoRaWAN uses a gateway to collect data from devices and send it to the internet.

In Europe, LoRaWAN uses the 868 MHz frequency band, which is allocated for long-range communication in the European Union. This band is less frequency-crowded compared to other bands, making it suitable for use in frequency-crowded areas such as airports.

The security in LoRaWAN is based on encryption of all data sent between devices and the gateway. LoRaWAN uses AES-128 encryption to ensure that data cannot be intercepted or tampered with. Additionally, LoRaWAN uses a unique key for each device to ensure that only authenticated devices can communicate with the gateway.

Stefan Frisenfelt 22 maj 2023
Dela detta inlägg
Arkiv