Luftföroreningar det största miljöhotet

Nästan 400 000 dödsfall inom EU under 2021 kan kopplas till luftföroreningar, enligt en rapport från EU:s miljöbyrå (EEA).    Fler än hälften av dödsfallen orsakades av små hälsovådliga partiklar av typen PM2.5, som till exempel kan komma från fordonsavgaser eller kolkraftverk, skriver Reuters.    Enligt EEA är luftföroreningar det största miljöhotet för européernas hälsa. Många av dödsfallen hade kunnat undvikas om koncentrationen av partiklar inte överstigit WHO:s rekommendation. 


Vår storsäljare, Milesight Klimatsensor AM103, är den optimala lösningen för att noggrant övervaka PM2,5-nivåerna i luften omkring dig – vare sig det är i ditt hem, klassrummet eller på arbetsplatsen.

Koppla dina mätvärden till varningssystem och se förändringar över tid med hjälp av Milesight AM103 och påbörja detaljerade mätningar av partiklarnas koncentration i luften. Genom djupgående kunskap om luftkvaliteten kan du proaktivt bekämpa höga partikelhalter innan de når skadliga nivåer för dig och din omgivning.

Milesight AM103 erbjuder en rad imponerande funktioner och möjliga mätvärden. Med precision kan den mäta PM2,5-partiklar och ge dig exakt information om luftens kvalitet. Dessutom kan den övervaka andra parametrar, såsom temperatur och luftfuktighet, och ge en heltäckande bild av din inomhusmiljö.

Ta steget idag för att säkerställa din hälsa och skapa en renare luftmiljö omkring dig med Milesight AM103. Med denna avancerade klimatsensor har du inte bara tillgång till realtidsinformation utan också möjligheten att vidta åtgärder baserat på en djupgående förståelse av luftkvaliteten omkring dig.

Läs mer och beställ AM103 här  >>

# IoT
Luftföroreningar det största miljöhotet
Kubang AB, Samuel Beckstrand 25 november 2023
Dela detta inlägg
Etiketter
IoT
Arkiv