Mät ljudnivå för elevernas välmående

Lyckade IoT lösningar

Elever och personal har uttryckt att det i olika delar av skolan är alldeles för hög ljudnivå. Med anledning av detta problem har man mätt ljudnivån i matsal, korridorer och klassrum.

En intervju av Stefan Frisenfelt - Head of IoT på Kubang

Bjurhovdaskolan invigdes hösten 2008. Den ligger i de östra stadsdelarna av Västerås stad, nära till skog och stora gröna ytor. Här är även mycket nära till kulturella områden såsom Anundshög och Badelundaåsen.

Bjurhovdaskolan är en F-6 skola fördelat på 15 klasser med 336 elever. På skolan är vi 51 pedagoger som arbetar tillsammans.

- Det hela började med att jag hade en dialog med personal på skolan som berättade att de upplevde att ljudnivån var hög. 

Kort därefter fick jag kontakt med rektorn och berättade att vi kunde hjälpa till att mäta deras ljudnivå i lokalerna, säger Håkan Strand.

Com2Com har tillsammans med Bjurhovdaskolan i Västerås genomfört ett projekt med decibelmätning i skolmiljö. Både elever och personal har uttryckt att det i olika delar av skolan är alldeles för hög ljudnivå. Utifrån det placerade vi trådlösa IoT sensorer som mäter ljudnivån i matsal, korridorer och klassrum. 

Mätningen har pågått sedan november 2023 och vi kan konstatera att ljudnivån i många fall överstigit rekommenderade gränsvärden. Tack vare testmätningen finns det nu ett underlag att jobba vidare med för att förbättra arbetsmiljön. Nu gör lärarna i varje klass, samt fritidspersonalen på fritids, i samråd med eleverna en plan för hur de tillsammans kan minska ljudnivåerna. Det blir tack vare sensorerna enkelt att följa upp om insatserna som nu görs har effekt på ljudnivån. 


Man beslutade att sätta ihop en liten grupp bestående av rektor, biträdande rektor samt vaktmästare för att börja i liten skala och mäta ljudnivå på vissa utvalda platser i skolan. Kort tid därefter placerades sensorer i matsal, korridor samt i klassrum.


Efter ett par veckor gjordes en första uppföljning av de insamlade mätvärdena som presenterades för arbetsgruppen. 

– De sa att de kände på sig att det var ganska högljutt på de ställen där vi placerade sensorerna, men vi blev alla överraskade att vi skulle få så höga värden. Gränsvärdena för skadlig ljudnivå överskreds dagligen. Med dessa effektiva verktyg får man ju veta exakta värden på decibelskalan och kan direkt vidta åtgärder.

 Som uppföljning har man med hjälp av resultatet i mätningen börjat diskutera förebyggande åtgärder med ledningen, för att få ner ljudnivån, och därmed skapa en bättre arbetsmiljö för både personal och elever. 


– Jag är jättenöjd över att kunna hjälpa till för att skapa en bättre arbetsmiljö, och jag gillar denna lösning därför att den är väldigt enkel att sätta upp och det är väldigt låga kostnader för kunden, avslutar Håkan.

Fakta om effekter av bullriga miljöer på barn


Skadlig exponering för ljudnivåer: Barn är särskilt känsliga för höga ljudnivåer. Exponering för ljud över 85 decibel (dB) under en längre tid kan skada deras hörsel.


Hörselskador: Kontinuerlig exponering för buller över 85 dB kan leda till permanent hörselskada hos barn. Höga ljudnivåer kan skada de ömtåliga hörselorganen och resultera i hörselnedsättning.


Störd koncentration och inlärning: Bullriga miljöer kan störa barns förmåga att koncentrera sig och lära sig. Studier visar att konstant buller kan påverka kognitiv prestanda och minska inlärningsförmågan hos barn.


Ökad stress och dålig trivsel: Ständig exponering för buller kan öka stressnivåerna hos barn och resultera i dåligt välbefinnande. Barn i bullriga miljöer kan uppleva ångest, irritabilitet och sömnproblem.


Negativ påverkan på beteende och hälsa: Bullriga miljöer kan också bidra till beteendeproblem hos barn, såsom hyperaktivitet och impulsivitet. Långvarig exponering för höga ljudnivåer har kopplats till hälsoproblem som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.


Ljudnivåer att vara medveten om: För att undvika skadlig exponering bör ljudnivåerna i barns miljöer hållas under 85 dB under längre perioder. Exempel på bullriga miljöer inkluderar trafikbuller, högljudda leksaker och bullriga skolmiljöer.


Att skapa lugna och tysta utrymmen där barn kan leka, lära och sova är avgörande för deras hälsa och välbefinnande.

Com2Com utförde implementationen från idé till verklig drift på skolan.
Önskar du hjälp med liknande projekt finns kontaktvägar nedan:

Om Com2Com

Vår slogan är ”Connecting Things” och det är det vi gör. Vi driftsätter och sköter driften av olika typer av nätverksbaserade lösningar, både trådbundna och trådlösa, som förenklar vardagen för våra kunder.


Kontakt: Håkan Strand

Telefon: 0700-92 77 00

e-post: hakan@com2com.se

 

Om Kubang AB

Kubang AB är en nordisk distributör av IoT-produkter.

Vi erbjuder återförsäljare i Norden en möjlighet att bygga sin verksamhet kring ett brett sortiment av IT och nätverksprodukter. Vi utbildar och skapar affärsmöjligheter för våra kunder genom nära samarbete mellan oss och återförsäljaren.


Kontakt: Stefan Frisenfelt, Head of IoT

Telefon: 076-492 85 26

e-post: stefan.frisenfelt@kubang.eu


Så här fungerar det

Bjurhovdaskolan använder WS302 Ljudnivåsensor från tillverkaren Milesight. Denna sensor marknadsförs i Sverige av distributören Kubang AB. 

Com2Com AB har levererat en helhetslösning inkluderande molntjänsten IoT Open  tillsammans med Gateways och sensorer från Kubang.  Sensorerna är trådlösa och ansluts via ett LoRaWAN nät mot IoT Open som samlar in mätvärden och presenterar ljudnivåerna från skolans olika lokaler på ett överskådlig sätt i den webbaserade tjänsten.  

Ljudsensor

Milesight WS302 är en avancerad ljudnivåsensor som erbjuder enkel övervakning av ljudnivåer. Den är lätt att installera med med dubbelhäftande tejp. Drivs med två utbytbara 2700 mAh ER14505 (Li) vilket ger en lång livslängd. WS302 har ett mätomfång på 30 till 120 dBA och en noggrannhet på ± 3 dB

Upptäck mer

LoRaWAN nät i skolmiljö

Med en Milesight IoT Gateway UG65 bygger man enkelt ett eget lokalt LoRaWAN nätverk för att ansluta sina sensorer. Gatewayn kan ta emot värden från 8 sensorer samtidigt och ha 2000 sensorer anslutna. LoRaWAN nätet täcker upp till 15 km i optimala förhållanden. Anslutning till internet kan göras via Ethernet uttag/4G/Wi-Fi.

Upptäck mer

Mät ljudnivå för elevernas välmående
Kubang AB, Stefan Frisenfelt 10 februari 2024
Dela detta inlägg
Arkiv