Om Milesight

Av Kubang AB


Milesight är en innovativ tillverkare av IoT-lösningar som grundades 2011. Företaget har etablerat sig globalt med kunder i över 100 länder runt om i världen.

I Norden är Kubang deras huvuddistributör sedan många år tillbaka.

Milesight IoT strävar efter att göra det enkelt och prisvärt för företag och organisationer att ansluta sina enheter och system till Internet of Things (IoT) för att få insikter och förbättra effektiviteten.


Milesight IoT erbjuder ett brett utbud av produkter inom nätverk, säkerhet och övervakning för att möta behoven av IoT-lösningar. Deras produktportfölj innehåller bland annat IoT Gateway, trådlösa sensorer, industriella routrar, nätverksswitchar, övervakningskameror och programvara för molnövervakning. Dessa produkter kan integreras med befintliga system och plattformar, vilket gör det enkelt för företag att ansluta och hantera sina IoT-enheter.


Företagets IoT Gateway-lösningar inkluderar LoRa Gateway, NB-IoT Gateway och LTE-M Gateway, vilket ger anslutningsmöjligheter för en mängd olika applikationer, från smarta hem och byggnader till industriell automation och jordbruk. Deras trådlösa sensorer och industriella routrar möjliggör fjärrövervakning och styrning av en mängd olika processer och applikationer.

Milesight IoT:s övervakningskameror används i allt från hemövervakning till industriell övervakning, med högkvalitativ bildkvalitet och en mängd avancerade funktioner.


 Milesight har visat stark finansiell tillväxt sedan grundandet. Företaget har ökat sin omsättning varje år och har blivit erkänd som en av de ledande leverantörerna av IoT-lösningar på marknaden. De har också mottagit flera utmärkelser för sin innovation och tekniska framsteg.


Milesight IoT en spännande spelare på IoT-marknaden som erbjuder en mångsidig produktportfölj för anslutning, övervakning och hantering av IoT-enheter. Med stark finansiell tillväxt och global närvaro fortsätter företaget att expandera och erbjuda innovativa lösningar för att hjälpa företag att förbättra effektiviteten och få insikter från sin data.


Kontakta Kubang för att bli återförsäljare av produkter och tjänster från Milesight.


Milesight IoT is an innovative provider of IoT solutions founded in 2011. The company is established globally with customers in over 100 countries around the world. Milesight IoT aims to make it easy and affordable for businesses and organizations to connect their devices and systems to the Internet of Things (IoT) to gain insights and improve efficiency.

Milesight IoT offers a wide range of products in networking, security, and surveillance to meet the needs of IoT solutions. Their product portfolio includes IoT Gateway, wireless sensors, industrial routers, network switches, surveillance cameras, and cloud monitoring software. These products can be integrated with existing systems and platforms, making it easy for businesses to connect and manage their IoT devices.


The company's IoT Gateway solutions include LoRa Gateway, NB-IoT Gateway, and LTE-M Gateway, providing connectivity options for a variety of applications, from smart homes and buildings to industrial automation and precision agriculture. Their wireless sensors and industrial routers enable remote monitoring and control of a variety of processes and applications. Milesight IoT's surveillance cameras are used in everything from home surveillance to industrial monitoring, with high-quality image quality and a range of advanced features.

The company has also developed its own cloud monitoring platform, Milesight IoT Cloud, which allows customers to monitor and manage their IoT devices in a simple and efficient way. The platform includes tools for data collection, visualization, analysis, and reporting, giving users insights and improved control over their IoT systems.

Milesight IoT has shown strong financial growth since its founding. The company has increased its revenue every year and has been recognized as one of the leading providers of IoT solutions in the market. They have also received several awards for their innovation and technical advancements.

In summary, Milesight IoT is an exciting player in the IoT market, offering a versatile product portfolio for connecting, monitoring, and managing IoT devices. With strong financial growth and global presence, the company continues to expand and offer innovative solutions to help businesses improve efficiency and gain insights from their data.

Om Milesight
Kubang AB 7 juni 2022
Dela detta inlägg
Etiketter
Arkiv