Nu byter vi namn

Av Kubang AB

Vi är nu Kubang!


Nordic Platinum Network byter nu namn!

Vi är ett väletablerat företag och har erbjudit kvalitetsprodukter till våra kunder under flera år. Men tiden förändras, och vi ser att det är dags även för oss att göra en förändring. Efter noggrann övervägning och analys har vi beslutat att byta namn till Kubang AB.

 Varför Kubang, kanske du undrar? Namnet Kubang har vi gillat sedan 2004 och var tänkt som namn på vårt Service Provider företag inom Telekom, men valdes bort vid det tillfället. Namnet har flera betydelser som ”Virvelvinden från norr och även det swahiliska ordet som betyder "vägskäl". Det representerar vår övertygelse om att företaget nu befinner sig vid ett vägskäl, där vi vill omfamna nya utmaningar och möjligheter för att bättre kunna betjäna våra kunder. Efter att vi avyttrade vår Service Provider verksamhet 2019 för att satsa på nätverk och IoT, ser vi en allt större efterfrågan på helhetsåtaganden och paketeringar vilket har gjort att vi från och med nu även erbjuder våra fantastiska produkter som tjänstepaketeringar. Valet är nu ditt att köpa en produkt eller att köpa en tjänst. För att vara tydligare i vår position på marknaden kommer vi att beskriva oss som en Solution Provider istället för en value-added distributor.

 Vårt nya namn kommer också med en helt ny look och känsla, då vi uppdaterar vår logotyp och varumärke för att spegla vår nya identitet. Vi tror att denna omformning kommer att hjälpa oss att sticka ut i branschen och attrahera nya kunder och målgrupper.

 Vi vill försäkra våra nuvarande kunder om att denna förändring inte kommer att påverka några befintliga avtal eller överenskommelser. Vi kommer fortsätta att hedra våra åtaganden och erbjuda samma nivå av service och professionalism som vi alltid har gjort. Vårt team kommer att fortsätta att vara dedikerade till att hjälpa våra kunder att lyckas, och vi ser fram emot att fortsätta göra det under vår nya profil.

 Sammanfattningsvis är vi mycket glada att kunna tillkännage vårt nya namn. Denna förändring representerar ett nytt kapitel i vår företagsresa, som vi tror kommer att ta oss närmare att uppnå våra mål tillsammans. 

 Nu finns vi på www.kubang.eu

2023/03

Kubang AB

 

För mer information

CEO – Samuel Beckstrand
samuel.beckstrand@kubang.eu


Nordic Platinum Network is now changing its name! 

 We are an established company which has been providing quality products to our customers for several years. But times are changing, and we see that it is time for us to make a change as well. After careful consideration and analysis, we have decided to change our name to Kubang AB.

 Why Kubang, you may wonder? We have liked the name Kubang since 2004 and it was intended to be the name of our Service Provider company within Telecom, but was rejected at the time. The name has several meanings such as "the whirlwind from the north" and also the Swahili word that means "crossroads". It represents our belief that the company is now at a turning point, where we want to embrace new challenges and opportunities to better serve our customers. After we divested our Service Provider business in 2019 to focus on network development and IoT, we see an increasing demand for comprehensive commitments and packaging, which has made us offer our fantastic products as service packages from now on. The choice is now yours to buy a product, or to buy a service. To be clearer in our position in the market, we will describe ourselves as a Solution Provider instead of a value-added distributor.

 Our new name also comes with a completely new look and feel, as we update our logo and brand to reflect our new identity. We believe that this transformation will help us stand out in the industry and attract new customers and target groups.

 We want to assure our current customers that this change will not affect any existing agreements or commitments. We will continue to honor our commitments, and offer the same level of service and professionalism that we always have. Our team will continue to be dedicated to help our customers succeed, and we look forward to continuing to do so under our new profile.

 

In summary, we are extremely excited to announce our new name. This change represents a new chapter in our company's journey, which we believe will bring us closer to achieving our goals together.

 You can now find us at www.kubang.eu

Nu byter vi namn
Kubang AB 22 May 2023
Share this post
Labels
Archive