Hjälp

Välkommen!

Detta community är till för professionella användare och entusiaster av våra produkter och tjänster.
Dela och diskutera det bästa innehållet och nya marknadsföringsidéer, bygg din professionella profil och bli en bättre marknadsförare tillsammans.

Detta community är till för dig som är professionell marknadsförare och användare av våra produkter och tjänster. Dela och diskutera det bästa innehållet och nya marknadsföringsidéer, bygg din professionella profil och bli en bättre marknadsförare tillsammans.

Detta community är till för professionella användare och entusiaster, partners och programmerare. Du kan ställa frågor om:

 • hur man installerar Odoo på en specifik infrastruktur,
 • hur man konfigurerar eller anpassar Odoo till specifika affärsbehov,
 • vad är det bästa sättet att använda Odoo för ett specifikt affärsbehov,
 • hur man utvecklar moduler för egna behov,
 • specifika frågor om Odoos tjänsteerbjudanden etc.

Innan du frågar - se till att söka efter en liknande fråga. Du kan söka frågor efter deras titel eller taggar. Det är också OK att svara på din egen fråga.

Var vänlig undvik att ställa frågor som är alltför subjektiva och argumentativa eller som inte är relevanta för detta community.

Du bör endast ställa praktiska, besvarbara frågor som baseras på faktiska problem som du ställs inför. Pratsamma, öppna frågor minskar användbarheten av denna webbplats och knuffar bort andra frågor från förstasidan.

För att undvika att din fråga flaggas och eventuellt tas bort bör du undvika att ställa subjektiva frågor där ...

 • alla svar är lika giltiga: "Vilken är din favorit ______?"
 • ditt svar ges tillsammans med frågan, och du förväntar dig fler svar: "Jag använder ______ för ______, vad använder du?"
 • det finns inget verkligt problem att lösa: "Jag är nyfiken på om andra människor känner som jag gör."
 • vi ställs inför en öppen, hypotetisk fråga: "Tänk om ______ hände?"
 • det är en rant förklädd till en fråga: "______ suger, har jag rätt?"

Om du passar in i något av dessa exempel eller om ditt motiv för att ställa frågan är "Jag skulle vilja delta i en diskussion om ______", bör du inte ställa frågan här utan på våra e-postlistor. Men om ditt motiv är "Jag vill att andra ska förklara ______ för mig", då är det förmodligen OK.

(Ovanstående avsnitt har anpassats från Stackoverflows FAQ)

Mer över:

 • Svar bör inte lägga till eller utöka frågor. Istället ska du antingen redigera frågan eller lägga till en kommentar.
 • Svar bör inte kommentera andra svar. Lägg istället till en kommentar på de andra svaren.
 • Svar bör inte bara peka på andra frågor. Lägg istället till en frågekommentar som anger "Möjlig duplikat av...". Det är dock ok att inkludera länkar till andra frågor eller svar som ger relevant ytterligare information.
 • Svar ska inte bara innehålla en länk till en lösning. Ange istället lösningens beskrivningstext i ditt svar, även om det bara är en kopia/klistra in. Länkar är välkomna, men bör vara komplement till svaret, hänvisa till källor eller ytterligare läsning.

Svar bör inte lägga till eller utöka frågor. Istället kan du antingen redigera frågan eller lägga till en kommentar.

Svar bör inte kommentera andra svar. Lägg istället till en kommentar på de andra svaren.

Svar bör inte bara peka på andra frågor. Lägg istället till en kommentar som anger "Möjlig duplikat av...". Det går dock bra att inkludera länkar till andra frågor eller svar som ger relevant ytterligare information.

Svar ska inte bara innehålla en länk till en lösning. Ange istället lösningens beskrivningstext i ditt svar, även om det bara är en kopia/klistra in. Länkar är välkomna, men bör vara komplement till svaret, hänvisa till källor eller ytterligare läsning.

Svar bör inte starta debatter Detta community Q&A är inte en diskussionsgrupp. Undvik att hålla debatter i dina svar eftersom de tenderar att späda ut kärnan i frågor och svar. För korta diskussioner, använd kommentarsfunktionen.

När en fråga eller ett svar röstas upp får användaren som publicerade dem några poäng, som kallas "karmapoäng". Dessa poäng fungerar som ett grovt mått på gemenskapens förtroende för honom/henne. Olika modereringsuppgifter tilldelas gradvis till användarna baserat på dessa poäng.

Om du till exempel ställer en intressant fråga eller ger ett användbart svar kommer ditt inlägg att röstas upp. Om svaret däremot är missvisande kommer det att nedröstas. Varje röst för genererar 10 poäng, varje röst emot drar av 2 poäng. Det finns en gräns på 200 poäng som kan ackumuleras för en fråga eller ett svar per dag. I tabellen i slutet förklaras kraven för ryktespoäng för varje typ av modereringsuppgift.

Målet med denna webbplats är att skapa en relevant kunskapsbas som svarar på frågor relaterade till Odoo.

Därför kan frågor och svar redigeras som wiki-sidor av erfarna användare av denna webbplats för att förbättra den övergripande kvaliteten på kunskapsbasens innehåll. Sådana privilegier beviljas baserat på användarens karmanivå: du kommer att kunna göra samma sak när din karma blir tillräckligt hög.

Om detta tillvägagångssätt inte passar dig, vänligen respektera gemenskapen.

Här är en tabell med privilegierna och karmanivån