Nätverk för företag

I takt med att digitaliseringen av samhället fortsätter, har företags nätverk blivit alltmer affärskritiska. Idag är det svårt att tänka sig ett företag utan en pålitlig internetuppkoppling och ett robust nätverk.

Under pandemin har behovet av molntjänster ökat dramatiskt då fler och fler företag har övergått till fjärrarbete och distanshantering. Som ett resultat har många företag övergett sina egna lokala filservrar och interna applikationer till förmån för molnlösningar. Detta har möjliggjort att anställda kan arbeta från var som helst och samtidigt få tillgång till de nödvändiga verktygen och programmen som krävs för att utföra sitt arbete. Men för att dra nytta av molntjänster på ett effektivt sätt är det viktigt att ha en stabil och pålitlig internetuppkoppling. Företagets uppkoppling till internet är nu helt avgörande för att kunna driva verksamheten smidigt och effektivt. En bristfällig internetuppkoppling kan leda till förseningar och störningar i arbetsflöden, vilket i sin tur kan påverka företagets produktivitet och lönsamhet negativt.  

Läs mer om nätverk för service provider >>

Wi-Fi som tjänst från Kubang

Vi vet att många har problem med sina trådlösa nätverk! 
Låt mig därför introducera Kubang Wi-Fi som tjänst. Vi tar ansvar för ert trådlösa nät så det går att använda både för vanlig surf, videomöten men också som förstärkning av er mobiloperatör med stöd för Wi-Fi samtal.

Varför Kubang Wi-Fi som tjänst?

 1. Skräddarsydd utrustning:
  • Kubang skapar en skräddarsydd Wi-Fi-lösning som passar exakt för ditt företags behov. Vi förstår att varje användares krav är unikt, och vår tjänst anpassas därefter. Vi bygger om ert nät för ert behov.
 2. Säkerhet i Fokus:
  • Vi sätter säkerheten i första hand. Med avancerade säkerhetsprotokoll och regelbundna uppdateringar garanterar Kubang att ditt nätverk är skyddat mot potentiella hot och attacker. Vi skapar personalnät och gästnät efter era behov.
 3. Problemfri Drift och Underhåll:
  • Slipp bekymra dig över tekniska detaljer. Kubang tar hand om drift och underhåll, vilket ger dig friheten att fokusera på det som verkligen betyder mest för dig.
 4. Hög Prestanda och Tillförlitlighet:
  • Med Kubang Wi-Fi får du enastående prestanda och konstant tillförlitlighet. Oavsett om det är för arbete, underhållning eller vardagliga uppgifter, är du alltid ansluten.
 5. Kundtjänst i Världsklass:
  • Vår dedikerade kundtjänst är här för att stödja dig dygnet runt. Har du några frågor eller behöver hjälp? Vi finns bara ett samtal bort.

Det moderna företaget är uppkopplat

Den nya arbetsmiljön har lett till en minskning av kontorsstorlekar och en ökad flexibilitet där personalen arbetar både på arbetsplatsen och hemifrån.

Detta ställer högre krav på ett tillförlitligt nätverk som kan ge en sömlös anslutning oavsett var användarna befinner sig.

För att möta dessa nya krav krävs ett modernt nätverk som är skalbart, säkert och flexibelt. Detta nätverk bör kunna ge en stabil anslutning till molntjänster och applikationer från var som helst, samtidigt som det ger hög säkerhet för företagets känsliga data. Nedan ger vi en översikt av de viktiga komponenterna i det uppkopplade företaget.

Uppkoppling - Det ska bara fungera

En stabil fiberanslutning är en grundläggande förutsättning för att upprätthålla en pålitlig internetuppkoppling.

För att säkerställa en oavbruten tillgång till internet, är redundans avgörande. Detta innebär att det finns flera olika alternativ för internetuppkoppling, så att om en anslutning bryts, kan en annan träda i kraft automatiskt. En av dessa alternativ är att använda ett mobilt nätverk som backup, vilket kan aktiveras automatiskt om den primära anslutningen misslyckas av någon anledning. När grundtjänsten åter finns tillgänglig åter det automatiskt till normalläge. 

Detta ger en extra säkerhetsnivå för företaget och dess anställda, eftersom det säkerställer att internetåtkomsten alltid är tillgänglig.

Hur ser er redundanslösning ut idag? 

Säkerhet - Undanröj hot

Internetsäkerhet är avgörande för företag i dagens digitala värld där cyberbrott är allt vanligare och kan orsaka allvarliga ekonomiska konsekvenser.

En brandvägg fungerar som en barriär mellan företagets nätverk och internet, och hjälper till att blockera skadlig trafik som kan stjäla företagets känsliga information eller skada dess enheter. Utan en brandvägg kan företaget utsättas för intrång, datastölder och andra cyberattacker som kan leda till betydande ekonomiska förluster eller ryktesskador.

Det är därför viktigt att ha en effektiv brandvägg på plats för att skydda företagets verksamhet, data och anställda online.

Har ni ett bra skydd mot Cyberbrott?

Trådlösa enheter via Wi-Fi

Det är viktigt att välja rätt trådlöst nätverk för att få en stabil och pålitlig uppkoppling. Genom att uppgradera till standarden WiFi 6 kan man minska risken för fördröjningar och avbrott i nätverket.

Det är också viktigt att se över kablar och basstationer för att säkerställa att de kan hantera den hastighet som man önskar få ut av det trådlösa nätverket. Rätt installerada basstationer säkerställer att man även får ett internt nät som även fungerar med mobiloperatören och erbjuder Wi-Fi calling.

Att ha en snabb och pålitlig uppkoppling är viktigt för att kunna arbeta effektivt och för att undvika frustration och tidsslöseri på grund av tekniska problem.

Har ni upplevt problem med ert trådlösa nätverk?

WiFi som tjänst


WiFi som tjänst har flera fördelar, bland annat att man kan lägga över ansvaret för drift och underhåll av WiFi-nätverket på en extern leverantör. Detta kan minska kostnader och resursanvändning för företag och organisationer. Dessutom kan leverantören erbjuda en mer avancerad teknisk lösning och säkerhet, samt en mer flexibel och skalbar lösning som kan anpassas efter företagets behov. Detta kan möjliggöra en snabbare, mer tillförlitlig och effektiv WiFi-tjänst som kan förbättra produktiviteten och användarupplevelsen för anställda och kunder.

Vi arbetar efter ett ramverk av struktur

1. Behov och Projektering:

Vi på Kubang erbjuder en komplett Wi-Fi som Tjänst, skräddarsydd för att möta dina unika behov. Vår första fas involverar en grundlig analys av dina krav och förutsättningar. Vi utvärderar företagets geografiska och strukturella egenskaper för att skapa en skräddarsydd lösning.

2. Uppbyggnad och Installation:

Efter att behoven är fastställda, skapar vårt erfarna teknikteam en omfattande plan för uppbyggnad och installation. Det inkluderar val av lämplig utrustning, optimering av nätverksarkitekturen och planering för minimal påverkan på den befintliga infrastrukturen. Installationen genomförs med hög precision och enligt överenskommen tidsram.

3. Driftsättning:

Vi ser till att den nya Wi-Fi-infrastrukturen driftsätts smidigt och sömlöst integreras med ditt företags verksamhet. Vår målsättning är att minimera driftstopp och säkerställa att ditt nätverk är redo för användning så snabbt som möjligt.

4. Drift av Trådlösa Nätet:

Vi tar ansvar för att kontinuerligt övervaka och optimera ditt trådlösa nätverk. Genom att utnyttja avancerad teknik och proaktivt lösa eventuella problem säkerställer vi hög tillgänglighet och pålitlighet.

5. Övervakning:

Vår övervakningstjänst omfattar realtidsövervakning av nätverksprestanda, trafikhantering och hotdetektering. Vi håller koll på eventuella avvikelser och agerar omedelbart för att förhindra eventuella problem.

6. Kundtjänst:

Vårt dedikerade supportteam står tillgängligt dygnet runt för att svara på frågor, lösa problem och ge teknisk support. Vi strävar efter att erbjuda en överlägsen kundupplevelse genom snabba svar och effektiv problemlösning.

Fördelar med Tjänsten:

 • Helhetslösning: En komplett paketlösning som täcker behov, projektering, installation, driftsättning, drift och support.
 • Anpassad för Verksamheten: Skräddarsydd för att möta specifika krav och geografiska förhållanden.
 • Teknisk Expertis: Erfaret teknikteam som garanterar högkvalitativ installation och drift.
 • Kontinuerlig Övervakning: Real-tids övervakning för att förebygga och hantera eventuella problem innan de påverkar verksamheten.
 • Dygnet Runt Support: Snabb och tillgänglig kundtjänst för att säkerställa en problemfri drift.

Med vår Wi-Fi som Tjänst kan du vara säker på att din företagsnätverksinfrastruktur är i pålitliga händer, vilket möjliggör en smidig och säker anslutning för dina anställda och besökare.

Varför Wi-Fi som tjänst?

Att köpa Wi-Fi som tjänst från Kubang ger flera fördelar jämfört med att själv administrera och hantera en trådlös nätverksinfrastruktur. Här är några av de främsta skälen till varför företag och organisationer väljer oss som som leverantör av Wi-Fi som tjänst:

 1. Expertis och Erfarenhet:
  • Teknisk Kompetens: Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom trådlösa nät. Vi arbetar nära tillverkarna och kan säkerställa att rätt utrustning väljs utifrån behov av prestanda. 
 2. Minskat Administrativt Arbete:
  • Outsourcing av Drift och Underhåll: Genom att köpa Wi-Fi som tjänst kan företag outsourca drift och underhåll till  till våra experter. Detta minskar den administrativa bördan för interna IT-team.
 3. Kostnadseffektivitet:
  • Förutsägbara Kostnader: Vi erbjuder förutsägbara och skalbara prismodeller, vilket gör det lättare att budgetera och undvika oväntade kostnader för utrustning, uppgraderingar och underhåll.
 4. Högre Tillgänglighet och Pålitlighet:
  • Professionell Övervakning: Vi övervakar nätverksprestanda dygnet runt och kan omedelbart rapportera problem hos operatören och åtgärda potentiella problem. Detta leder till högre tillgänglighet och pålitlighet.
 5. Säkerhet och Uppdateringar:
  • Automatiska Säkerhetsuppdateringar: Vi ansvarar för regelbundna uppdateringar, vilket minimerar riskerna för sårbarheter.
 6. Skalbarhet och Flexibilitet:
  • Enkel Skalbarhet: Wi-Fi som tjänst möjliggör enkel skalbarhet för att anpassa sig till förändrade verksamhetskrav och ökad användning.
 7. Snabb Implementering:
  • Effektiv Projektgenomföring: Vi har erfarenhet av att implementera liknande lösningar, vilket resulterar i snabbare och smidigare implementeringar.
 8. Fokus på Kärnverksamheten:
  • Frigör Resurser: Genom att outsourca Wi-Fi-hanteringen kan företag fokusera sina interna resurser på kärnverksamheten och strategiska initiativ istället för att spendera tid och energi på nätverksadministration.
 9. Anpassade Lösningar:
  • Skräddarsydda Alternativ: Vi kan skräddarsy lösningar efter specifika behov och krav för att säkerställa maximal effektivitet.


Wi-Fi som tjänst

Tänk att inte behöva fundera på sin uppkoppling som bara fungerar! Med vår tjänst tar vi fullt ansvar för att ert interna trådlösa nätverk fungerar.

Till butiken

+ Mobil redundans

Vill ni öka tillgängligheten och säkra er anslutning mot oönskade avbrott rekommenderar vi paketet Mobil redundans.

Till butiken

+ Aktiv övervakning

Med aktiv övervakning får ni en tjänst som automatiskt sköts från er leverantör. Skulle störningar från omgivningen uppstå agerar vi helt automatiskt.

Till butiken

Rasmus Palm, 

Nätverk som tjänst på Kubang 

Rasmus har mångårig erfarenhet av operatörs och kontorsnätverk och brinner för att hjälpa företag att få bättre uppkoppling av sina enheter både på kontoret och på sina hemmaarbetsplatser.

Kontakta mig idag!

Rasmus.palm@kubang.eu
+46104241008